MAK Sammlungen

Top
Objektbezeichnung: Ukiyo-e 浮世絵, Farbholzschnitt
Titel: Nummer 12: Die hochrangige Kurtisane Kashiwagi aus Shimabara (jūni, Shimabara no yūkun Kashiwagi daifu 十二 嶋原の遊君 柏木太夫), Geschichten von wahrer Loyalität und Pflichtbewußtsein (Seichū gishin den 誠忠義心傳) (Serientitel)
Entstehung / Datierung:
Ausführung: Anonym, Japan, 1847 bis 1852
Entwurf: Utagawa Kuniyoshi 歌川國芳
Schule: Kuniyoshi 国芳派 (Schule)
Verlag: Ebiya Rin'nosuke 海老屋林之助

Zeitraum: Koka - Kaei (1844-1854)
Material: Papier
Maßangaben:
Höhe: 37.7 cm
Breite: 25.5 cm

Inventarnummer: KI 7719-1-55
Provenienz: Ankauf (1909)
Text im Bild: Text: Oboshi Yuranosuke wa akao taikyo no nochi miyako Yamashina ni kankyo nashite yori chuya hocho burai no furumai o nashi. Shimabara Gionmachi ni yuko (?) shite bokun no ki(?)nichi ni wa ?? medatsu bakari ni itaku e gyocho o hakobase a?? e maiko geiko no tadai (?) o yobu yose odori kurui gijo o izanai(hi)te chaya (?) ni eitaore (?) sono arisama kyojin no gotoshi. Shika nomi (?) narazu Shimabara no yukun Kashiwagi-dayu ni nare mutsumi shushoku ni fukeri (?) ??ya no rojo ni itsuzuke shite itchu shisei nando ieru taikomochi o yobiatsume kingin o mueki no mono ni atae. Nado shite ?? o itowazu (?) hate wa ?? oku tokoro no buki o uri(?)harai shakuzai o nashite mina yuri ni tsukai sute keru sono nochi Kanto ni omomuku no migiri wa chikuden dozen ni yachu kinrin ni mo tsugezu tachinoki keredomo tsuma Oishi kotogoto ??? hito ni issen no sonmo o ka(?)kezu Kashiwagi-dayu ni wa oki miyage nari to te tedogu kinsu nado atae keredomo kore made sujitsu yuri ni aru uchi gijo ni uchitokete makura ni tsukishi (?) hi wa nakari shi to zo sareba Oboshi honmo o toge nochi Kashiwagi-dayu mo uwasa o kikiomoi ataru koto oka(?)rishi to nari sate higoro no ongi ni kanji Oboshi no hi o tate kinichi o tomurai kereba sono jitsugi o kiku mono Kashiwagi o shitai obitadashiku yukaku idomi kitarite ageya hanjo seshi to nari Kashiwagi Oboshi itsushuki (?) no tamuke ni sugishi (?) haru omoi izureba sode nurete koto no hagusa (?) ni hana zo saki keru. oju Ippitsuan shi.
Signaturbezeichnung: Ichiyūsai Kuniyoshiga 一勇齋國芳画
Zensurstempel: Muramatsu, Yoshimura

Assoziiertes Objekt:
Nummer 12: Die hochrangige Kurtisane Kashiwagi aus Shimabara (jūni, Shimbara no yūkun Kashiwagi daifu 十二 嶋原の遊君 柏木太夫) (KI 7628-36)

Beschreibung: gleiches Bild: vgl. KI 7628-36 Ichiyūsai Kuniyoshiga 一勇齋國芳画 Serie mit 47 Blättern, wobei je ein Blatt einem der 47 rōnin 浪人 aus der Chūshingura 忠臣蔵-Erzählung und einer mit ihm in Beziehung stehenden Frau gewidmet ist. Hier die Kurtisane Kashiwagi aus dem Freudenviertel Shimabara in Kyōto. Über dem Kimono trägt sie einen blau-schwarz-gold gestreiften Mantel (uchikake 打掛). Darüber hat sie sich eine schwarze Jacke (haori 羽織) übergestreift, die das Familienwappen (mon: futatsu-domoe) von Ōboshi Yuranosuke 大星由良助 zeigt und die sie wohl in Erinnerung an ihn trägt. Hinter Ippitsuan 一筆庵, dem Namen des Verfassers des Textes, könnte sich Keisai Eisen 渓斎英泉 (1790-1848) verbergen.
Abteilung: Asien
Sammlung: Ukiyo-e, Sammlung Heinrich Siebold
  • Image Zoom